Pan Dyrektor Madej na emeryturze (sierpień 2021 r.)

31 sierpnia 2021 roku pan dyrektor Bogdan Madej przeszedł na emeryturę po dwudziestulatach kierowania XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego. Nasza wspólnota szkolna jest wdzięczna panu dyrektorowi za wieloletnią pracę dla szkoły. Nauczyciele wyrazili swoje podziękowania podczas spotkania 30 sierpnia 2021 roku, uczniowie natomiast w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2021 roku.