Pan Dyrektor Madej na emeryturze (sierpień 2021 r.)

31 sierpnia 2021 r. Pan Dyrektor Bogdan Madej przeszedł na emeryturę. Tym samym zakończył dwudziestoletni okres kierowania nasza szkołą. Nasza wspólnota szkolna jest wdzięczna panu Dyrektorowi za czas wypełniania misji. Nauczycieli wyrazili swoje podziękowania w czasie spotkania Panem Dyrektorem 30 sierpnia 2021 r.