Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Data wydarzeniaOpis wydarzenia
1 września 2022 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
– klasy I – godz. 9:00
– klasy II – godz. 9:30
– klasy III – godz.10:15
– klasy IV – godz.11:00
12 – 16 września 2022 r. (klasy 1a,1b,1f)
19 – 23 września 2022 r. (klasy 1c,1d,1e)
Wyjazd integracyjny klas pierwszych
wrzesień – październik 2022 r.Warszawska Jesień Poezji
14 października 2022 r.Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I
8 listopada 2022 r.Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
10 listopada 2022 r.Uroczystości z okazji Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
14 listopada 2022 r.Święto Patrona Szkoły
listopad 2022 r.FFFF – festiwal filmowy
22 grudnia 2022 r.Spotkanie wigilijne
23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
12 stycznia 2023 r.Rada klasyfikacyjna klas I–IV
12 stycznia 2023 r.Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I–IV
Zakończenie I okresu w klasach I–IV
19 stycznia 2023 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w I okresie roku szkolnego 2022/2023
27 stycznia 2023 r.Studniówka klas IV
13 – 26 lutego 2023 r.Ferie zimowe
28 lutego 2023 r.Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
10 marca 2023 r.„COOL-TURA-lne Dąbro” – wieczór artystyczny
20 marca 2023 r.Dzień na „Tak” – święto wolontariatu
21 marca 2023 r.Światowy Dzień Poezji
5 kwietnia 2023 r.Spotkanie wielkanocne
6-11 kwietnia 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
12 kwietnia 2023 r.Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
20 kwietnia 2023 r.„Dzień otwarty” dla kandydatów do klas I
24 kwietnia 2023 r.Rada klasyfikacyjna klas IV
Rada zatwierdzająca wyniki nauczania klas IV
27 kwietnia 2023 r.Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja
28 kwietnia 2023 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach IV
Termin wg ustaleń Dyrektora CKE
a) 4 – 23 maja 2023 r.
b) 10 – 23 maja 2023 r.
Egzamin maturalny:
a) część pisemna
b) część ustna
1 czerwca 2023 r.Festiwal Młodych Talentów
20 czerwca 2022 r.Rada klasyfikacyjna klas I-III
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I-III
21 czerwca 2023 r.Dzień organizowany przez Samorząd Szkolny
22 czerwca 2023 r.Dzień z wychowawcą
23 czerwca 2023 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.Ferie letnie
czerwiec 2023 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w roku szkolnym 2022/2023
31 października 2022 r.
27 stycznia 2023 – tylko klasy czwarte
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
9 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych