Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Data wydarzeniaOpis wydarzenia
4 września 2023 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
– klasy I – godz. 9:00
– klasy II – godz. 9:45
– klasy III – godz.10:15
– klasy IV – godz.10:45
13 – 15 września 2023 r.
20 – 22 września 2023 r.
Wyjazd integracyjny klas pierwszych
wrzesień – październik 2023 r.Warszawska Jesień Poezji
13 października 2023 r.Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I
17 października 2023 r.Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
10 listopada 2023 r.Uroczystości z okazji Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
13 listopada 2022 r.Święto Patrona Szkoły
17 listopad 2023 r.FFFF – festiwal filmowy
22 grudnia 2023 r.Spotkanie wigilijne
23 grudnia – 31 grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
4 stycznia 2024 r.Rada klasyfikacyjna klas I–IV
4 stycznia 2024 r.Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I–IV
Zakończenie I okresu w klasach I–IV
11 stycznia 2024 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w I okresie roku szkolnego 2023/2024
15 – 28 stycznia 2024 r.Ferie zimowe
2 lutego 2024 r.Studniówka klas IV
21 lutego 2024 r.Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
15 marca 2024 r.„COOL-TURA-lne Dąbro” – wieczór artystyczny
20 marca 2024 r.Dzień na „Tak” – święto wolontariatu
27 marca 2024 r.Spotkanie wielkanocne
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
3 kwietnia 2024 r.Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
18 kwietnia 2024 r.„Dzień otwarty” dla kandydatów do klas I
22 kwietnia 2024 r.Rada klasyfikacyjna klas IV
Rada zatwierdzająca wyniki nauczania klas IV
26 kwietnia 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach IV
30 kwietnia 2024 r.Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja
Termin wg ustaleń Dyrektora CKE
a) 7 – 24 maja 2024 r.
b) 11 – 25 maja 2024 r.
Egzamin maturalny:
a) część pisemna
b) część ustna
17 czerwca 2024 r.Rada klasyfikacyjna klas I-III
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I-III
20 czerwca 2024 r.Dzień z wychowawcą
21 czerwca 2024 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 20234 r.Ferie letnie
24 czerwiec 2024 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w roku szkolnym 2022/2023
2 listopada 2023 r.
2 lutego 2024 r. – tylko klasy czwarte
2 maja 2024 r.
6 maja 2024 r.
7 maja 2024 r.
8 maja 2024 r.
9 maja 2024 r.
10 maja 2024 r.
13 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych