Stołówka – abonament obiadowy
i jadłospis (październik 2021 r.)

Informacje od Ajenta:

 

Absolwenci – poprawa egzaminu maturalnego w 2022 r.

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r. powinny zalogować się do systemu ZIU na login i hasło udostępnione w szkole w roku ubiegłym lub przez profil zaufany. Po uzupełnieniu danych należy wygenerować i wydrukować deklarację i złożyć ją w szkole najpóźniej do 7 lutego 2022 r.

W wyjątkowej sytuacji braku możliwości skorzystania z systemu ZIU należy złożyć w szkole najpóźniej do 30 września 2021 r.wypełnioną komputerowo i podpisaną poniższą deklarację:
 Deklaracja dla absolwentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. (odnośnik otwiera się w nowym oknie).

8-9 wrzesień 2021 r.
Zebrania z rodzicami

Zebrania rodziców z wychowawcami klas we wrześniu 2021 r. odbędą się według następującego harmonogramu:

8 września 2021 r., godz. 17:30 Zebranie rodziców uczniów klas I
8 września 2021 r., godz. 18:00 Zebranie rodziców uczniów klas II
9 września 2021 r., godz. 17:30 Zebranie rodziców uczniów klas III (G)
9 września 2021 r., godz. 18:00 Zebranie rodziców uczniów klas III (P)

Zapraszamy.

E-dziennik UONET+ – instrukcja

Przydatne informacje, które ułatwią korzystanie z e-dziennika UONET+:

Stołówka – procedury, abonament obiadowy za wrzesień, jadłospis

Informacje od Ajenta:

 • Procedura zakupu abonamentów obiadowych w roku szkolnym 2021/2022
 • Jadłospis – od 06.09. do 01.10.2021 r.
 • ABONAMENT OBIADOWY za miesiąc WRZESIEŃ 2021 (od 06.09.2021 r. do 30.09.2021 r.)
  ZUPA, II DANIE, KOMPOT – 19 DNI X 14,00 zł = 266,00 zł.
  Termin płatności: do 03.09.2021 r.
 • Informacja dla uczniów, którzy w wyniku pandemii nie wykorzystali obiadów
  Informujemy uczniów, którzy w wyniku pandemii nie wykorzystali obiadów, że od dnia 06.09.2021 r. będą przygotowywane posiłki pokrywające powstałą nadpłatę.
  Nie będzie możliwości odbioru obiadów w dowolnych terminach.
  W celu uzgodnienia ilości obiadów do odebrania proszę o pilny kontakt tylko SMS tel. 504 – 017 – 548 w terminie do 03.09.2021 r.
  W przypadku braku kontaktu obiady będą przygotowywane od  06.09.2021 oraz przez kolejne dni nauki do momentu zgodnego z naszym wyliczeniem.