Poradnia psychologiczna

Szkołą opiekuje się poradnia rejonowa:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1.
Adres:
Warszawa, ul. Złota 1 lokal 3
strona internetowa: www.ppp1.waw.pl
tel. 22 826 99 86

Godziny pracy poradni:
– poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00
– sobota 9.00 – 14.00

Osoby zajmujące się XXXVII LO:

mgr Dorota Żelazo – psycholog
Godziny pracy:
poniedziałek 14.30 – 19.00
wtorek 8.00 – 12.30
środa 15.00 – 19.00
czwartek 8.00 – 12.00

mgr Ewa Rostańska-Ciach – doradca zawodowy
Godziny pracy: środy i piątki 15.00 – 19.00.

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie jest wymagane skierowanie, wszystkie usługi świadczone przez naszą placówkę są bezpłatne.
W naszej Poradni służymy fachową pomocą z zakresu diagnozy:

 • przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • dojrzałości szkolnej,
 • problemów emocjonalnych,
 • zaburzeń mowy i języka,
 • procesów integracji sensorycznej (SI),
 • preferencji zawodowych,
 • rozwoju małego dziecka,

oraz terapii:

 • pedagogicznej dla uczniów z dysleksją,
 • psychologicznej dla dzieci i młodzieży,
 • matematycznej dla dzieci z kl. I-IV szkoły podstawowej,
 • logopedycznej,
 • rodzinnej,
 • integracji sensorycznej.

W naszej Poradni działa Zespół Orzekający, wydający:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia prowadzone w poradni:

 • terapia rodzin,
 • spotkania tematyczne dla rodziców,
 • kontrola stresu i efektywnego uczenia się do egzaminów,
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym,
 • spotkania dla par małżeńskich lub partnerskich.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu poradni.