Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Data wydarzeniaOpis wydarzenia
1 września 2021 r.Rozpoczęcie roku szkolnego
– klasy I – godz. 8:30
– klasy II – godz. 9:30
– klasy III (P) – godz.10:15
– klasy III (G) – godz.11:00
wrzesień – październik 2021 r.Warszawska Jesień Poezji
14 października 2021 r.Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów klas I
8 listopada 2021 r.Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
10 listopada 2021 r.Uroczystości z okazji Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
15 listopada 2021 r.Święto Patrona Szkoły
19 listopada 2021 r.FFFF – festiwal filmowy
22 grudnia 2021 r.Spotkanie wigilijne
23 grudnia – 31 grudnia 2021 r.Zimowa przerwa świąteczna
20 stycznia 2022 r.Rada klasyfikacyjna klas I–III
21 stycznia 2022 r.Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I–III
Zakończenie I okresu w klasach I–III
27 lutego 2022 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w I okresie roku szkolnego 2021/2022
29 stycznia 2022 r.Studniówka klas III(G)
31 stycznia – 13 lutego 2022 r.Ferie zimowe
21 lutego 2022 r.Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
luty-marzec 2022 r.„COOL-TURA-lne Dąbro” – wieczór artystyczny
21 marca 2022 r.Dzień na „Tak” – święto wolontariatu
marzec/kwiecień 2022 r.Jubileusz 70-lecia szkoły
13 kwietnia 2022 r.Spotkanie wielkanocne
14-19 kwietnia 2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia 2022 r.Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
21 kwietnia 2022 r.„Dzień otwarty” dla kandydatów do klas I
25 kwietnia 2022 r.Rada klasyfikacyjna klas III(G)
Rada zatwierdzająca wyniki nauczania klas III(G)
Szkolenie z procedur maturalnych
29 kwietnia 2022 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach III(G)
30 kwietnia 2022 r.Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja
Termin wg ustaleń Dyrektora CKE
a) 4 – 20 maja 2022 r.
b) 18 – 20 maja 2022 r.
Egzamin maturalny:
a) część pisemna
b) część ustna *
1 czerwca 2022 r.Festiwal Młodych Talentów
20 czerwca 2022 r.Rada klasyfikacyjna klas I-III
Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji klas I-III
23 czerwca 2022 r.Dzień z wychowawcą
24 czerwca 2022 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.Ferie letnie
28-29 czerwca 2022 r.Rada podsumowująca pracę dydaktyczno-wychowawczą
w roku szkolnym 2021/2022
15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.
5 maja 2022 r.
6 maja 2022 r.
9 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

* W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.