Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący: Jacek Bilski
Wiceprzewodniczący: Sylwia Śmiecińska
Skarbnik: Marta Tarasiuk-Wścieklicka
Sekretarz: Agnieszka Ulanowska

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Parafińczuk
Wiceprzewodnicząca: Joanna Bielska
Członek: Joanna Tyszewska-Karp

Dokumenty Rady Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow37dabrowski@gmail.com

Wpłaty kwoty zadeklarowanej składki można dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego
Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
Santander Bank Polska S.A.  66 O/W-wa
67 1090 1883 0000 0001 1460 8937
.
Prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł wpłaty.