Zakończenie roku szkolnego dla klas 1–3

21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pani dyrektor Mariola
Borzyńska zwróciła się kolejno do klas trzecich, pierwszych i drugich (spotkania odbywają
się zawsze w trzech turach). Życzenia udanego odpoczynku i złożyli także przedstawiciele
Rady Rodziców i szkolnego Samorządu.
W każdej klasie wielu uczniów otrzymało gratulacje i podziękowania za bardzo dobre
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, pracę w szkolnej gazetce, wolontariacie czy przy
organizacji szkolnych imprez. Uczniowie z najwyższymi wynikami dostali świadectwa z
wyróżnieniem:
 Kinga Pudełko, klasa 1a – średnia 5,18
 Jeremi Gmaj, klasa 1a – średnia 4,75
 Anna Drozd, klasa 1b – średnia 5,07
 Hanna Paciorek, klasa 1b – średnia 5,0
 Amelia Wąsek, klasa 1b – średnia 5,0
 Zuzanna Zamerska, klasa 1b – średnia 4,93
 Zuzanna Bielecka, klasa 1b – średnia 4,88
 Sandra Kamińska, klasa 1b – średnia 4,88
 Kornelia Mrozek, klasa 1b – średnia 4,88
 Iga Michalak, klasa 1b – średnia 4,8
 Aleksandra Ciszewska, klasa 1b – średnia 4,75
 Igor Mierzejewski, klasa 1c – średnia 4,81
 Marta Wądołowska, klasa 1d – średnia 4,94
 Kinga Kalinowska, klasa 1d – średnia 4,81
 Aleksandra Tomkowicz, klasa 1d – średnia 4,75
 Michał Kwiatkowski, klasa 1e – średnia 4,81
 Antoni Kijo, klasa 1f – średnia 5,13
 Damian Jurczak, klasa 1f – średnia 4,87
 Wojciech Skwarek, klasa 1f – średnia 4,81
 Aleksandra Kwaśniewska, klasa 1g – średnia 5,2
 Zofia Mazgajska, klasa 2b – średnia 5,0
 Jakub Mroszkiewicz, klasa 2b – średnia 5,0
 Adam Sobieraj, klasa 2b – średnia 4,92
 Gabriela Dudek, klasa 2b – średnia 4,85
 Antonina Kobza, klasa 2b – średnia 4,79
 Klara Wyrwa, klasa 2c – średnia 5,17
 Aleksandra Grzybek, klasa 2c – średnia 4,79
 Gabriela Stańczak, klasa 2d – średnia 5,23
 Nina Czmielewska, klasa 2e – średnia 4,93
 Amelia Lidzka, klasa 2e – średnia 4,93
 Gabriela Lewandowska, klasa 2e – średnia 4,79
 Maciej Janik, klasa 2e – średnia 4,79
 Oliwia Mówińska, klasa 2e – średnia 4,79
 Paulina Nowak, klasa 2f – średnia 4,87
 Zuzanna Wąsek, klasa 2f – średnia 4,87

 Olaf Schumacher, klasa 2f – średnia 4,8
 Marika Olszańska, klasa 2f – średnia 4,79
 Wiktoria Stankiewicz, klasa 3a – średnia 4,79
 Gabriela Szaraniec, klasa 3c – średnia 4,85
 Lena Zdaniewicz, klasa 3e – średnia 5,08