Z wielkim smutkiem przyjęliśmy

                                           wiadomość o śmierci

 

                                      Jadwigi Wołowskiej

 

                                               naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej

                                            Nauczycielki i Wychowawczyni.

                                           Pani Profesor pracowała w naszej szkole 36 lat.

Nauczanie nie było dla Niej zawodem tylko pasją.

Była nauczycielką biologii, pozostającą w życzliwej pamięci uczniów.

Trudno rozstać się z człowiekiem, którego życie i praca tak wiele wniosły w naszą codzienność.

 

Pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach

dyrekcja, grono pedagogiczne,

pracownicy obsługi i administracji,

uczniowie.