Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się

18 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w budynku szkoły.