Wykaz podręczników dla klas I-III
w roku szkolnym 2019/2020

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 oraz dla klas II i III w latach szkolnych 2020/2022 do pobrania:

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po szkole podstawowej
Uwaga! Wykaz podręczników uzupełniony o podręcznik do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowy wykaz podręczników dla klas I w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów po gimnazjum
Szczegółowy wykaz podręczników dla klas II i III w latach szkolnych 2020-2022

Wykazy podręczników znajdują się również na stronie Dokumenty szkolne.