Konkurs ofert na prowadzenie bufetu
i stołówki szkolnej

Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza konkurs ofert na prowadzenie bufetu i stołówki szkolnej.

Szczegóły dotyczące kryteriów wyboru ajenta oraz warunków koniecznych do spełnienia znajdują się w zamieszczonym poniżej dokumencie:

Kryteria wyboru Ajenta do umowy dzierżawy pomieszczeń na prowadzenie stołówki i bufetu szkolnego