UWAGA – REKRUTACJA

Kandydaci do klas I zakwalifikowani do przyjęcia!

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia proszone są o dostarczenie kwestionariusza dotyczącego wyboru drugiego języka (do pobrania poniżej lub na stronie szkoły w zakładce rekrutacja) wraz z oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i wynikami egzaminów ósmoklasisty lub gimnazjalnego.

Kwestionariusza nie wypełniają osoby zakwalifikowane do klas 1b.

Kwestionariusz dotyczący wyboru drugiego języka obcego

Rekrutacja uzupełniająca!

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 26 lipca (piątek) od godz. 8:00 do 30 lipca (wtorek) do godz. 12:00.
Kandydaci powinni w tym terminie złożyć wniosek o przyjęcie do liceum w rekrutacji uzupełniającej (do pobrania poniżej lub na stronie szkoły w zakładce rekrutacja).

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej