Absolwenci – poprawa egzaminu maturalnego w 2022 r.

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w 2022 r. powinny zalogować się do systemu ZIU na login i hasło udostępnione w szkole w roku ubiegłym lub przez profil zaufany. Po uzupełnieniu danych należy wygenerować i wydrukować deklarację i złożyć ją w szkole najpóźniej do 7 lutego 2022 r.

W wyjątkowej sytuacji braku możliwości skorzystania z systemu ZIU należy złożyć w szkole najpóźniej do 30 września 2021 r.wypełnioną komputerowo i podpisaną poniższą deklarację:
 Deklaracja dla absolwentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. (odnośnik otwiera się w nowym oknie).