Stołówka – abonament obiadowy
i jadłospis (październik 2021 r.)

Informacje od Ajenta: