8-9 wrzesień 2021 r.
Zebrania z rodzicami

Zebrania rodziców z wychowawcami klas we wrześniu 2021 r. odbędą się według następującego harmonogramu:

8 września 2021 r., godz. 17:30 Zebranie rodziców uczniów klas I
8 września 2021 r., godz. 18:00 Zebranie rodziców uczniów klas II
9 września 2021 r., godz. 17:30 Zebranie rodziców uczniów klas III (G)
9 września 2021 r., godz. 18:00 Zebranie rodziców uczniów klas III (P)

Zapraszamy.