Rekrutacja
20.07.2022 r. – liczba punktów do poszczególnych oddziałów

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 20 lipca 2022 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

  • 1A (hist-pol-wos) – 165.9,
  • 1B (ang-pol-wło) – 170.75,
  • 1C (fiz-inf-mat) – 170.45,
  • 1D (biol-chem-mat) – 171.35,
  • 1E+1F (geogr-mat) – 169.2.