Rekrutacja
20.07.2022 r., godz. 12.00
– listy kandydatów

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego zostaną podane do wiadomości publicznej w szkole w dniu 20.07.2022 r. o godz. 12.00
Zachęcamy do sprawdzenia statusu kandydata w systemie rekrutacji VULCAN.