OTWARTY KONKURS – WSPARCIE SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 2019/2020

Termin składania ofert upłynął  15.04.2019 r.

Dokument dotyczący otwartego konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia szkolnych programów profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się poniżej:

XXXVII LO – otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia szkolnych programów profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020