1-4 KWIETNIA
HARMONOGRAM ZAJĘĆ PODCZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Harmonogram zajęć podczas rekolekcji wielkopostnych (w dniach 01 kwietnia – 03 kwietnia 2019 roku):

  1. W dniach 01. 04. – 02.04. 2019 r. dwie pierwsze godziny lekcyjne odbywają się zgodnie z planem dla wszystkich uczniów.
  2. Po 2. godz. lekcyjnej uczniowie, którzy uczęszczają na religię idą, do Bazyliki Świętego Krzyża i uczestniczą w rekolekcjach zgodnie z programem. Po zakończeniu rekolekcji wracają do szkoły i od 5. godz. lekcyjnej uczestniczą w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem lekcji.
  3. Po 2. godz. lekcyjnej uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, mają zajęcia dydaktyczne (3 i 4. godz. lekcyjną), zgodnie z planem lekcji. Podczas zajęć nie będą realizowane nowe treści programowe. Zajęcia dydaktyczne uwzględniają utrwalenie wiedzy, konsultacje, ćwiczenia, itp.
  4. W ostatnim dniu rekolekcji – 03.04.2019 r. pierwsza godzina lekcyjna odbywa się zgodnie z planem dla wszystkich uczniów.
  5. Po 1. godz. lekcyjnej uczniowie, którzy uczęszczają na religię, idą do Bazyliki Świętego Krzyża i uczestniczą w rekolekcjach zgodnie z programem. Po zakończeniu rekolekcji wracają do szkoły i od 5. godz. lekcyjnej uczestniczą w zajęciach dydaktycznych zgodnie z planem lekcji.
  6. Po 1. godz. lekcyjnej uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, mają zajęcia dydaktyczne (2, 3 i 4. godz. lekcyjną), zgodnie z planem lekcji. Podczas zajęć nie będą realizowane nowe treści programowe. Zajęcia dydaktyczne uwzględniają utrwalenie wiedzy, konsultacje, ćwiczenia, itp.