Kalendarz wydarzeń szkolnych – zmiany w związku z pandemią koronawirusa

Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości, imprezy szkolne i zebrania rodziców zostają odwołane.
W związku z przesunięciem w czasie egzaminów maturalnych 4, 5, 6 maja nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.