Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 z dn. 2019-10-24 o zamówieniu – dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie:

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia nr 614139-N-2019 (skan dokumentu)