Stołówka – informacja – nadpłaty
(czerwiec 2023 r.)

Informacje od Ajenta:
Szanowni Rodzice!
Nadpłaty powstałe z odwołanych obiadów abonamentowych w m-c czerwiec 2023 r.
zostaną zaliczone na poczet abonamentu obiadowego we wrześniu w nowym roku szkolnym 2023/2024.