Stołówka – abonament obiadowy
(styczeń 2023 r.)

Informacje od Ajenta: