Irena Respondek – pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ireny Respondek, Pani Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 1977-1991 r.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim
składają nauczyciele, pracownicy, uczniowie XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.