Egzamin maturalny 2021 r.
– informacja dla absolwentów

Informacje dla absolwentów, którzy ponownie przystępują do egzaminu maturalnego w 2021 r.
Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły (poniedziałek-piątek, w godz. 8:30-15:00), w terminie do 7 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące zmiany w zakresie i przebiegu egzaminu maturalnego w związku z pandemią znajdują się na stronach:
Centralnej Komisji Okręgowej – www.cke.gov.pl
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – www.oke.waw.pl