Dla kandydatów
– Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna w dniach 31.07. – 04.08.2020 r. pracuje w godzinach 9.00 -15.00.