5, 9 listopada 2018 r.
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  • 5 listopada 2018 r. (poniedziałek), godz. 11:00-11:45 dla uczniów klas III –  koncert patriotyczny DLA CIEBIE POLSKO  w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Warszawie  i Filharmonii Narodowej,
  • 9 listopada 2018 r. (piątek), godz. 11:00 -11:45 dla uczniów klas I, godz. 12:00 -12:45 dla uczniów klas II  – inscenizacja SPRAWA POLSKA PODCZAS KONGRESU WERSALSKIEGO  w wykonaniu uczniów klasy IA.