26 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach III

26 kwietnia 2019 r. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III.