Maturzyści 2023
Odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Maturzyści 2023!

ZAPRASZAMY po odbiór świadectw dojrzałości do sekretariatu szkoły
7 lipca 2023 r. (piątek), w godz. 9:00 – 15:00.