Maj 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023 dni 2 maja (wtorek), 4 maja (czwartek), 5 maja (piątek), 8 maja (poniedziałek), 9 maja (wtorek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Jest to spowodowane organizacją egzaminu maturalnego w sesji 2023.
Uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia dydaktyczne 10 maja 2023 r. (środa).
Mam nadzieję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wykorzystają na dobry odpoczynek oraz uzupełnienie i powtórzenie treści nauczania z poszczególnych przedmiotów. Niewątpliwie przyczyni się to do uzyskania pozytywnych i satysfakcjonujących ocen w zbliżającej się klasyfikacji rocznej.

Dyrekcja XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego