01-03.08.2022 r.
Rekrutacja uzupełniająca

Aby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca należy w terminie 1-3 sierpnia 2022 r.  w godzinach 9:00 – 15:00 złożyć wniosek do XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poniższym formularzu:

Kandydaci lub ich rodzice składają wniosek w szkole osobiście.

UWAGA! Tylko poprawnie wypełnione i złożone w terminie wnioski będą rozpatrywane.