Rekrutacja – kandydaci do klas I
– przydział do grup językowych

Przydział do grup językowych – WAŻNE!

Kandydat dokona wyboru drugiego języka (język włoski, niemiecki, rosyjski) na etapie potwierdzenia woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty) poprzez wypełnienie wewnątrzszkolnego dokumentu.

W przypadku dużej liczby kandydatów do grupy drugiego języka obcego o zakwalifikowaniu będzie,  zgodnie z regulaminem, decydować liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.