Rekrutacja – kandydaci do klas I
– spotkanie informacyjne
21.04.2022 r., godz. 17.00.

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się
21 kwietnia 2022 r. (czwartek), godz. 17.00 w budynku szkoły.
ZAPRASZAMY!