16.01.2020 r.
Zebranie rodziców uczniów klas I-III

16 stycznia 2020 r. (czwartek)  o godz. 17 odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas I-III (wyniki klasyfikacji śródrocznej).