Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja – dyżur telefoniczny Komisji Rekrutacyjnej:

  • piątek, godz. 11.00-12.00, tel. 22 827 95 77

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 25 lutego 2022 r.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2022 r. (strona Kuratorium Oświaty w Warszawie) (odnośnik otwiera się w nowej zakładce)

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół podstawowych dotyczące oferty edukacyjnej oraz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 odbyło się 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku szkoły.
Relacja z wydarzenia – Spotkanie informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych (kwiecień 2022 r.)

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie sześciu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA , IC, ID, IE, IF będą nauczane w grupach międzyoddziałowych, w tym:

  • język angielski – kontynuacja w podziale na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
  • język rosyjski, język włoski – od podstaw;
  • język niemiecki – od podstaw lub kontynuacja. Utworzenie grupy kontynuującej naukę języka niemieckiego zależy od tego, czy zbierze się odpowiednia pod względem poziomu zaawansowania liczba osób.

O zakwalifikowaniu do grupy drugiego języka obcego wybranego przez kandydata będzie decydować liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.