Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/20024

Szczegółowe informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 wkrótce na stronie.
Zapraszamy.

Poniżej informację dotyczące rekrutacji na rok szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja – 20.07.2022 r., liczba punktów do poszczególnych oddziałów 

Poniżej publikujemy najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania do poszczególnych oddziałów w XXXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego wygenerowaną przez system rekrutacji VULCAN w dn. 20 lipca 2022 na podstawie list kandydatów zakwalifikowanych.

  • 1A (hist-pol-wos) – 165.9,
  • 1B (ang-pol-wło) – 170.75,
  • 1C (fiz-inf-mat) – 170.45,
  • 1D (biol-chem-mat) – 171.35,
  • 1E+1F (geogr-mat) – 169.2.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie sześciu oddziałów klas pierwszych z rozszerzonymi, dodatkowymi i uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi:

Klasa A

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk polski
historia
wiedza o społeczeństwie
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa B

Rozszerzone zajęcia edukacyjnejęzyk angielski
język włoski – rozszerzone zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotu uzupełniającego
język polski

Klasa C

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
fizyka
informatyka
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa D

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
biologia
chemia
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa E

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Klasa F

Rozszerzone zajęcia edukacyjnematematyka
geografia
Zajęcia dodatkoweekonomia w praktyce w klasie II i III
geografia z elementami statystyki i matematyki w klasie IV
Języki obcejęzyk angielski i jeden język obcy do wyboru: niemiecki, włoski, rosyjski

Uwaga: Języki obce w klasach: IA , IC, ID, IE, IF będą nauczane w grupach międzyoddziałowych, w tym:

  • język angielski – kontynuacja w podziale na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania;
  • język rosyjski, język włoski – od podstaw;
  • język niemiecki – od podstaw lub kontynuacja. Utworzenie grupy kontynuującej naukę języka niemieckiego zależy od tego, czy zbierze się odpowiednia pod względem poziomu zaawansowania liczba osób.

O zakwalifikowaniu do grupy drugiego języka obcego wybranego przez kandydata będzie decydować liczba punktów uzyskanych w rekrutacji.